Təlimlər və İxtisasartırmalar

Təlimlər - İxtisasartırmalar

              S/S

Kursun Adı

Davam Etmə Müddəti

Dərs Sayı

Aylıq Qiymət/AZN

Qrupun Tərkibi

Ay

Saat

Cəmi

Fərdi

Qrup

Sayı

1

PR (İctimayyətlə əlaqələr)

1

12

8

450

250

2 - 5 

2

İnsan Resurslarının İdarəedilməsi (HRM)

1

16

10

450

250

2 - 5 

3

Nitq Mədəniyyəti (Diksiya)

2

24

16

350

150

2 - 5 

4

Logistika

1

16

8

550

300

2 - 5 

5 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 2 1 18 8   390 4 - 8
6 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 3 1,5 26 10   490 4 - 8
                                                                           MARKETİNQ

7

Marketinqin əsasları (nəzəriyyə)

1

12

8

450

250

2 - 5 

8

Sales Marketing

1

12

8

450

250

2 - 5 

9

Research Marketing

1

12

8

450

250

2 - 5 

10

Reklam işi

1

12

8

450

200

2 - 5 

11

Marketinq (praktika əsasında)

1

16

8

550

300

2 - 5 

                                                                           MENECMENT

12

Araşdırma Menecmenti (Research Management)

1

16

8

400

200

2 - 5 

13

Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili

1

16

8

650

300

2 - 5 

14

Biznesin idarə olunması (baza)

1

16

8

400

250

2 - 5 

15

Biznesin idarə olunması (professional)

3

48

8

600

350

2 - 5 

16

Brendin İdarəedilməsi (Brand Management)

1

16

8

450

200

2 - 5 

17

Daxili nəzarət sistemi

1

16

8

500

250

2 - 5 

18

Elektron biznes və Elektron kommersiya layihələrin idarəolunması

1

16

8

700

200

2 - 5 

19

İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti

1

16

8

450

200

2 - 5 

20

İnvestisiya menecmenti

1

16

8

450

200

2 - 5 

21

İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması

0.5

8

4

450

250

2 - 5 

22

Kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsinin idarə edilməsi və onların reviziyası 

1

8

6

400

200

2 - 5 

23

Korporativ idarəetmə

1

16

8

700

400

2 - 5 

24

Layihənin idarəedilməsi (baza) (Project Management)

1

16

8

550

300

2 - 5 

25

Layihənin İdarəedilməsi (professional)

1

16

8

650

400

2 - 5 

26

Layihənin İdarəedilməsi (standart)

1

16

8

600

350

2 - 5 

27

Maliyyə təşkilatlarında riskin idarə edilməsi

2

32

16

600

300

2 - 5 

28

Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

1

16

8

450

250

2 - 5 

29

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

1

12

8

550

300

2 - 5 

30

Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi)

1

12

8

550

300

2 - 5 

31

Potensial müştərilərin idarəedilməsi

0.5

8

4

450

250

2 - 5 

32

Riskin İdarəedilməsi (Risk Management)

1

16

8

550

300

2 - 5 

33

Stresin idarə edilməsi (Stress management)

1

16

8

600

300

2 - 5 

34

Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı

0.5

8

4

450

250

2 - 5 

35

Ümumi Menecment (General Management)

3

48

24

450

250

2 - 5 

36

Vaxtın idarəedilməsi (Time Management)

1

16

8

450

250

2 - 5 

                                                                    Digər BİZNES təlimləri

37

Beynəlxalq Biznes

1

16

8

350

200

2 - 5 

38

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr

1

12

8

350

200

2 - 5 

39

Biznes Plan

1

12

8

400

250

2 - 5 

40

İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi

1

16

8

450

200

2 - 5 

41

Layihə Təklifinin hazırlanması

1

16

8

550

300

2 - 5 

42

Liderlik və Motivasiya

1

16

8

600

300

2 - 5 

43

Özünüinkişaf və Liderlik

1

12

8

550

300

2 - 5 

44

Qiymətli Kağızlar Bazarı

1

12

8

350

200

2 - 5 

45

Satınalma və Logistika

1

14

8

450

250

2 - 5 

46

Strateji Planlaşdırma

1

16

8

500

300

2 - 5 

                                                                           HÜQUQ

47

Antiinhisar hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

48

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi

3

36

24

500

250

2 - 5 

49

Bank hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

50

Beynəlxalq xüsusi hüquq

2

24

16

500

250

2 - 5 

51

Biznes əqdləri

1

12

8

500

250

2 - 5 

52

Cinayət hüququ

3

36

24

500

250

2 - 5 

53

Daşınmaz əmlak və girov

1

12

8

500

250

2 - 5 

54

Əqli mülkiyyət hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

55

Korporativ Hüquq

2

24

16

500

250

2 - 5 

56

Mübahisələrin alternativ həlli

1

12

8

500

250

2 - 5 

57

Mülkiyyət hüququ

2

24

16

500

250

2 - 5 

58

Müqavilə hüququ

2

24

16

500

250

2 - 5 

59

Sahibkarlıq hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

60

Vergi hüququ

2

24

16

500

250

2 - 5 

                                                           Mühasibatlıq, Bank işi və Vergi Uçotu

61

Bank işi (ümumi)

3

36

24

350

150

2 - 5 

62

Bank Mühasibatlığı

2

24

16

350

150

2 - 5 

63

Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi

3

36

24

600

200

2 - 5 

64

Beynəlxalq Mühasibatlıq

3

48

24

600

150

4 - 8 

65

Milli Mühasibatlıq

2

24

16

170

90

2 - 5 

66

Mühasibatlıq və Vergi Uçotu

3

36

24

450

150

4 - 8

67

Vergi Uçotu və Vergi qanunvericiliyi

2

32

16

500

250

4 - 8 

68

Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında)

1

16

8

450

200

4 - 8 

SİZƏ ZƏNG EDƏK