Təlimlər və İxtisasartırmalar

Təlimlər - İxtisasartırmalar

Kursun Adı Davam Etmə Müddəti Dərs Sayı Aylıq Qiymət/AZN Qrupun Tərkibi
Ay Saat Cəmi Fərdi Qrup Sayı
PR (İctimayyətlə əlaqələr) 1 16 8 400 250 2 - 4
HR (İnsan Resursları) 1 16 8 400 250 2 - 4
Marketinqin əsasları (nəzəriyyə) 1 16 8 450 250 2 - 4
Sales Marketing 1 16 8 400 250 2 - 4
Research Marketing 1 16 8 400 250

2 - 4

Reklam işi 1 16 8 400 200 3 - 4
Marketing (praktika əsasında) 1 16 8 550 300 2 - 4
Brend menecmenti 1 16 8 400 200 3 - 4
Menecment (ümumi) 3 48 24 450 250 2 - 4
Layihənin idarəedilməsi (baza) 1 16 8 550 300 2 - 4
Risk Menecment (Riskin İdarəedilməsi) 1 16 8 550 300 2 - 4
İnvestisiya menecmenti 1 16 8 400 200 2 - 4
İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti 1 16 8 400 200 3 - 4
Korporativ idarəetmə 1 16 8 700 400 2 - 5
Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr 1 12 8 350 200 2 - 4
Beynəlxalq Biznes 1 16 8 350 200 2 - 4
Biznesin idarə olunması (baza) 1 16 8 400 250 2 - 4
Biznesin idarə olunması (professional) 3 48 8 600 350 2 - 4
Elektron biznes və Elektron kommersiya layihələrin idarəolunması 1 16 8 700 200 6 - 7
Qiymətli Kağızlar Bazarı 1 12 8 350 200 2 - 4
İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi 1 16 8 350 200 2 - 4
Biznes Plan 1 12 8 400 250 2 - 4
Bank işi (ümumi) 3 36 24 350 150 3 - 5
Beynəlxalq Mühasibatlıq 3 48 24 600 150 4 - 6
Layihənin İdarəedilməsi (professional) 1 16 8 650 400 2 - 4
Nitq Mədəniyyəti (Diksiya) 2 24 16 350 150 3 - 5
Layihənin İdarəedilməsi (standart) 1 16 8 600 350 2 - 5
Cinayət hüququ 3 36 24 500 250 2 - 4
Müqavilə hüququ 2 24 16 500 250 2 - 4
Korporativ Hüquq 2 24 16 500 250 2 - 4
Biznes əqdləri 1 12 8 500 250 2 - 4
Bank hüququ 1 12 8 500 250 2 - 4
Mübahisələrin alternativ həlli 1 12 8 500 250 2 - 4
Əqli mülkiyyət hüququ 1 12 8 500 250 2 - 4
Vergi hüququ 2 24 16 500 250 2 - 4
Antiinhisar hüququ 1 12 8 500 250 2 - 4
Daşınmaz əmlak və girov 1 12 8 500 250 2 - 4
Sahibkarlıq hüququ 1 12 8 500 250 2 - 4
Mülkiyyət hüququ 2 24 16 500 250 2 - 4
Beynəlxalq xüsusi hüquq 2 24 16 500 250 2 - 4
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi 3 36 24 500 250 2 - 4
Dövlət qulluğuna hazırlıq (Qanunvericilik) 3 36 24 250 100 3 - 6
Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi 1 16 8 400 250 2 - 5
Layihə Təklifinin hazırlanması 1 16 8 550 300 2 - 5
Marketinq (praktika əsasında) 1 16 8 550 300 2 - 4
Vaxtın idarəedilməsi 1 16 8 400 250 2 - 5
Strateji Planlaşdırma 1 16 8 500 300 2 - 5
Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili 1 16 8 650 300 2 - 5
Research Menecment 1 16 8 400 200

3 - 5

Logistika 1 16 8 550 300 2 - 4
Daxili nəzarət sistemi 1 16 8 500 250 2 - 5
Bank mühasibatlığı 2 24 16 350 150 3 - 5
Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi 3 36 24 600 200 4 - 5
Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında) 1 16 8 450 200 3 - 5
Vergilər - Vergi uçotu 3 36 24 300 100 3 - 5
Banklarda riskin idarə edilməsi 2 32 16 600 300 3 - 5
Satınalma və Logistika 1 14 8 450 250 2 - 5
Müştəri etirazlarının idarə edilməsi 1 12 8 550 300 2 - 5
Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi) 1 12 8 550 300 2 - 5
Liderlik və Motivasiya 1 16 8 600 300 2 - 5
Özünüinkişaf və Liderlik 1 12 8 550 300 2 - 5
Kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsinin idarə edilməsi və onların reviziyası  1 12 8 400 250 2 - 5 
İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması 0.5 8 4 450 250 2 - 5
Potensial müştərilərin idarəedilməsi 0.5 8 4 450 250 2 - 5
Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı 0.5 8 4 450 250 2 - 5
Stresin idarə edilməsi (Stress management) 1 16 8 600 300 2 - 5 

 

 

 

 

SİZƏ ZƏNG EDƏK