Təlimlər və İxtisasartırmalar

Təlimlər - İxtisasartırmalar

              S/S

Kursun Adı

Davam Etmə Müddəti

Dərs Sayı

Aylıq Qiymət/AZN

Qrupun Tərkibi

Ay

Saat

Cəmi

Fərdi

Qrup

Sayı

1

PR (İctimayyətlə əlaqələr)

1

12

8

550

250

3 - 5 

2

HRM (İnsan Resurslarının İdarəedilməsi)

2

24

16

600

320

3 - 5 

3 Kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsinin idarə edilməsi və onların reviziyası  0,5 8 5 450 200 3 - 5
4 Əmək haqqı hesablanmsı 0,5 6 4 350 150 3 - 5
5 Əmək məcəlləsi və kadr kargüzarlığı 1 16 8 550 250 3 - 5

6

Nitq Mədəniyyəti (Diksiya)

2

24

16

350

150

2 - 5 

7

Logistika və Satınalma

1

16

8

650

300

3 - 5 

8 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 2 1 18 8   390 4 - 8
9 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 3 1,5 26 10   490 4 - 8
                                                                           MARKETİNQ

10

Marketinqin əsasları

1

12

8

550

250

3 - 5 

11

Marketinq və Satış

1

12

8

550

250

3 - 5 

12

Araşdırma Marketinqi

1

12

8

550

250

3 - 5 

13

Reklam işi

1

12

8

550

250

3 - 5 

14

Marketinq (praktika əsasında)

1

16

8

650

300

3 - 5 

15 Rəqəmsal Marketinq (Digital Marketing) 1 16 8 700 300 3 - 5
16 SMM (Social Media Marketing) 1 16 8 450 150 3 - 5
17 SEO (Search Engine Optimization) 2 32 8 700 400 3 - 4
                                                                           MENECMENT

18

Araşdırma Menecmenti (Research Management)

1

16

8

500

250

2 - 5 

19

Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili

1

16

8

650

300

2 - 5 

20

Biznesin idarə olunması (baza)

1

16

8

500

250

2 - 5 

21

Biznesin idarə olunması (professional)

3

48

8

600

350

2 - 5 

22

Brendin İdarəedilməsi (Brand Management)

1

16

8

500

250

2 - 5 

23

Daxili nəzarət sistemi

1

16

8

500

250

2 - 5 

24

İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti

1

16

8

500

250

2 - 5 

25

İnvestisiya menecmenti

1

16

8

500

250

2 - 5 

26

İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması

0.5

8

4

450

250

2 - 5 

27

Təchizat zəncirinin idarə olunması

2

32

16

550

300

3 - 5 

28

Korporativ idarəetmə

1

16

8

700

400

2 - 5 

29

Layihənin idarəedilməsi (baza) (Project Management)

1

16

8

550

300

2 - 5 

30

Layihənin İdarəedilməsi (professional)

1

16

8

650

400

2 - 5 

31

Layihənin İdarəedilməsi (standart)

1

16

8

600

350

2 - 5 

32

Maliyyə təşkilatlarında riskin idarə edilməsi

2

32

16

600

300

2 - 5 

33

Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

1

16

8

550

250

3 - 5 

34

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

1

12

8

550

300

2 - 5 

35

Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi)

1

12

8

550

300

2 - 5 

36

Potensial müştərilərin idarəedilməsi

0.5

8

4

450

250

2 - 5 

37

Riskin İdarəedilməsi (Risk Management)

1

16

8

550

300

2 - 5 

38

Stresin idarə edilməsi (Stress management)

1

16

8

600

300

2 - 5 

39

Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı

0.5

8

4

450

250

2 - 5 

40

Ümumi Menecment (General Management)

3

48

24

500

250

3 - 5 

41

Vaxtın idarəedilməsi (Time Management)

1

16

8

500

250

2 - 5 

42 Anbarın idarə olunması 1 16 8 550 300 2 - 5
                                                                    Digər BİZNES təlimləri

43

Beynəlxalq Biznes

1

16

8

450

200

3 - 5 

44

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr

1

12

8

450

200

3 - 5 

45

Biznes Plan

1

12

8

450

250

3 - 5 

46

İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi

1

16

8

450

200

3 - 5 

47

Layihə Təklifinin hazırlanması

1

16

8

550

300

2 - 5 

48

Liderlik və Motivasiya

1

16

8

600

300

2 - 5 

49

Özünüinkişaf və Liderlik

1

12

8

550

300

2 - 5 

50

Qiymətli Kağızlar Bazarı

1

12

8

350

200

2 - 5 

51

Logistika

1

16

8

650

300

2 - 5 

52

Strateji Planlaşdırma

1

16

8

500

300

2 - 5 

                                                                           HÜQUQ

53

Antiinhisar hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

54

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi

3

36

24

500

250

2 - 5 

55

Bank hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

56

Beynəlxalq xüsusi hüquq

2

24

16

500

250

2 - 5 

57

Biznes əqdləri

1

12

8

500

250

2 - 5 

58

Cinayət hüququ

3

36

24

500

250

2 - 5 

59

Daşınmaz əmlak və girov

1

12

8

500

250

2 - 5 

60

Əqli mülkiyyət hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

61

Korporativ Hüquq

2

24

16

500

250

2 - 5 

62

Mübahisələrin alternativ həlli

1

12

8

500

250

2 - 5 

63

Mülkiyyət hüququ

2

24

16

500

250

2 - 5 

64

Müqavilə hüququ

2

24

16

500

250

2 - 5 

65

Sahibkarlıq hüququ

1

12

8

500

250

2 - 5 

66

Vergi hüququ

2

24

16

500

250

2 - 5 

                                                           Mühasibatlıq, Bank işi və Vergi Uçotu

67

Bank işi (ümumi)

3

36

24

350

150

2 - 5 

68

Bank Mühasibatlığı

2

24

16

350

150

2 - 5 

69

Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi

3

36

24

600

200

2 - 5 

70

Beynəlxalq Mühasibatlıq

3

48

24

600

150

4 - 8 

71

Milli Mühasibatlıq

2

24

16

195

95

 - 5 

72

Mühasibatlıq və Vergi Uçotu

3

36

24

450

150

4 - 8

73

Vergi Uçotu və Vergi qanunvericiliyi

2

32

16

500

250

4 - 8 

74

Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında)

1

16

8

450

200

4 - 8